ReadyPlanet.com
dot dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


ถ่ายภาพครอบครัว

Imag 5.pdf 

โอกาสทางธุรกิจสำหรับวงการถ่ายภาพ

สุเทพ   เสถียรกิจอำไพ

 

 หนึ่งในวาทะอมตะของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  คือ   จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ 

(Imagination is more important than knowledge)                
ผู้เขียนขอเพิ่มเติมว่า    นวัตกรรมใหม่ๆ  เมื่อมีจินตนาการ  แต่ต้องมีความรู้ประกอบ 

 

      คุณ กิตติชัย  ปฏิภาณประเสริฐ  เจ้าของร้านคนสันสตูดิโอ  ได้เคยพูดให้สมาชิกในกลุ่มฟัง

ว่า  "ปัจจุบันร้านค้าที่รับบริการ ล้างอัดรูปสี  ไม่น่าจะดีเหมือนในอดีตอีกแล้ว  ร้านถ่ายรูปน่าจะหันมา

มองการถ่ายรูปขอวีซ่า  และการ  ถ่ายรูปครอบครัว  

     ผูัเขียนเห็นด้วยกับการ ถ่ายรูปครอบครัว อย่างยิ่ง 

      วัฒนธรรมของเราชาวเอเซีย  ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสำคัญมาก  เมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น

ภายในครอบครัว  เช่นหัวหน้าครอบครัวได้รับการเลื่อนตำแหน่ง  ถ้าเป็นข้าราชการก็ได้รับสายสะพาย

สูงขึ้น  หรือครบรอบวันเกิดของคุณพ่อ คุณแม่   หรือลูกๆแต่งงานมีครอบครัวใหม่  เป็นต้น  

      โอกาสเหล่านี้หากคนในครอบครัวได้ถ่ายรูปครอบครัวอย่างพร้อมหน้ากัน   ย่อมนำความปราบ

ปลื้มใจให้กับหัวหน้าครอบครัวเป็นอย่างมาก  

 

     แต่ธุรกิจการถ่ายภาพครอบครัวยังไม่ได้รับความนิยม   ปัญหาอยู่ที่สมาชิกใน

ครอบครัวไม่พร้อมในวันเวลาเดียวกัน

 

      แต่ด้วยเท็คโนโลยี่การถ่ายภาพที่เป็น ดิจิตอล ในปัจจุบัน   สมารถแก้ปัญหานี้ได้   ด้วยการจัด

ระบบให้สมาชิกในครอบครัว  สามารถมาถ่ายตามความพร้อมของแต่ละคน   แล้วนำมาประกอบเข้ากัน

ในภายหลัง  

      ห้องถ่ายภาพก็ไม่ต้องใหญ่มาก  ใช้พื้นที่เพียง 3 คูณ 6 เมตร หรือ 4 คูณ 6 เมตรก็พอ  แม้จะมี

สมาชิก 20-30 คน ก็ตาม  

 

     หากเรากล้าคิด กล้าทำ โอกาสทางธุรกิจ ย่อมเกิดขึ้น

       การถ่ายภาพครอบครัวตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น   จะต้องถ่ายค้างไว้แล้วถ่ายต่อในวัน เวลา อื่น

 และในระหว่างนั้นจะมีลูกค้าเจ้าอื่นเข้ามาแทรก  ซึ่งไม่เหมือนกับการถ่ายภาพในปัจจุบันที่ถ่ายทำ

เบ็ดเสร็จในวันเวลาเดียวกัน  

 

     ดังนั้นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดี  มิฉะนั้นอาจเกิดการผิดพลาดและความสับสนได้

     1.  แฟ้มข้อมูล  ที่บันทึกข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนอย่างละเอียด  เช่นชื่อ ......  เบอร์โทร......

จำนวนสมาชิก...... วันที่เริ่มถ่าย ........ สิ้นสุดวันที่........ราคาที่ตกลงกัน.........ขนาดรูป .......

จำนวนรูป....   เหล่านี้เป็นต้น

     2. Layout  สร้างแบบจำลองสมาชิกในครอบครัวขึ้นมา   อาจใช้ตุ๊กตา  หรือรูปปั้นแทนตัว  เช่น

ใครนั่ง  ใครยืน   ใครอยู่ตำแหน่งซ้าย หรือขวา  เป็นต้น  แล้วใส่ชื่อกำกับไว้  เมื่อสมาชิกคนนั้นมาถ่าย

จะได้วางท่าทางตามตำแหน่งที่จัดวางไว้ได้ถูกต้อง  

    3. ข้อมูลกล้อง ไฟ  ซึ่งจดไว้อย่างละเอียด เช่น ตำแหน่งตั้งกล้อง  ข้อมูลหน้ากล้อง  ตำแหน่ง

ตั้งไฟแฟลช  ข้อมูลไฟแฟลช   ทั้งนี้ไม่ว่าลูกค้าหันซ้ายหรือหันขวามาทางกล้อง  หรืออยู่ในตำแหน่ง

ไหนของภาพ  จุดกำเนิดแสงไฟหลักหรือไฟรองต้องมาทางเดียวกัน   ครั้นเมื่อนำมาประกอบเข้ากัน

แล้วจะได้ดูกลมกลืนเป็นทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน

    4. การคิดราคา  ควรคิดราคาให้คุ้มค่าตั้งแต่ต้น ทั้งราคาค่าถ่ายและค่ารูป  เมื่อลูกค้าได้เห็นผล

งานแล้วพึงพอใจต้องการสั่งอัดเพิ่ม   ราคาน่าจะใกล้เคียงกับการอัดรูปทั่วไป หรือแพงกว่าเล็กน้อย

เพราะไฟล์ภาพมีการตกแต่งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้น  ไม่เหมือนกับรูปถ่ายแบบดั้งเดิมที่จะต้องมีการแต่ง

ที่รูปทีละรูป   จะเป็นการจูงใจให้ลูกค้าอัดรูปมากขึ้น  โอกาสที่เราจะเสนอขายบริการอย่างอื่นที่ลูกค้า

ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาจากคู่แข่ง    จะทำให้มีกำไรมากขึ้น (ข้อนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน)

 

     การให้บริการในลักษณะนี้เป็นแบบใหม่ที่ลูกค้ายังไม่เคยพบเห็นมาก่อน   ความ

สำคัญต้องสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า   ด้วยการโชว์ผลงาน

ให้เห็นโชว์รูปถ่ายแต่ละคน ต่างวันต่างเวลา  และรูปที่ประกอบเสร็จแล้วโชว์หน้าร้าน

พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ  ยิ่งมีผลงานโชว์มาก  ความน่าเชื่อถือยิ่งมีมาก  และก่อนบริการ

ลูกค้า

      ต้องซักซ้อมให้ชำนาญ  ลองผิดลองถูกปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆจนชำนาญ  

 

     ข้อเขียนข้างต้นนี้เป็นเพียงจินตนาการของผู้เขียน   ที่แบ่งปันมายังผู้ประกอบการถ่ายภาพ  

       หากท่านผู้ประกอบการมีความสนใจนำไปปรับปรุงกิจการ   ทีมงานของเราจะเรียนเชิญผู้ที่มี

ประสบการณ์  มีความรู้ในการถ่ายภาพซึ่งมีจำนวนมาก  มาช่วยเผยแพร่ให้ความรู้  จะเป็นคุณูปการต่อ

วงการอาชีพถ่ายภาพของเราเป็นอย่างมาก

 

     สำหรับท่านที่มีความชำนาญการถ่ายภาพอยู่แล้ว  ถ้าสนใจก็เริ่มดำเนินการได้เลย

      ส่วนท่านที่อาจจะยังไม่มีความชำนาญในการถ่ายภาพในร้านมาก่อน   หากมีความสนใจลองอีเมล์

ไปคุยกันได้ที่ sut4ro@gmail.com  ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ  

 

     ทุกวันนี้  มีลูกหลานของเจ้าของร้านถ่ายรูปจำนวนมากที่เข้ามาดูแลกิจการร้านแทน

พ่อ แม่  ผู้เขียนปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นทายาททางธุรกิจ สามารถมีแนวทางที่สร้าง

ความเจริญในกิจการที่พ่อแม่ฝากฝังไว้

     ผู้เขียนหวังอย่างยิ่งว่า  หากเจ้าของร้านถ่ายภาพ  หากเห็นเป็นโอกาสก็อย่ารอช้า  

ก่อนที่คนนอกวงการจะชิงลงมือเสียก่อน   เหมือนธุรกิจถ่ายภาพ พรีเวดดิ้ง 

                           

อ่าน หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

เป็น  PDF ไฟล์     คลิก

 

 
สำหรับร้านค้าสมาชิก

วันหยุด
วิธีใช้งาน โปรแกรม Kiosk
ร้านค้าใช้บริการ
สินค้าใช้ในร้าน
Test Monitor
อบรมถ่ายภาพในร้าน
ของขวัญปีใหม่
ราคากลางCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

ทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105544000998 .โรเชสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 2046/12-15 .เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 Tel.02-7181263-7 Fax.02-7182334 E-mail service@123yim.com